Om Fredericia Modelflyveklub (FMFK)

FMFK blev stiftet den 4. December 1993.

Klubben startede faktisk helt uden flyveplads, men efter utallige møder med Fredericia kommune fik man tildelt et stykke jord bag Tuborg bryggeriet og Shells raffinaderi.
På det tidspunkt havde klubben blot 12 medlemmer.
I skrivende stund er antallet af medlemmer steget til langt over 50 personer, og flyvepladsen er flyttet til Nordre Kobbelvej, dog stadig i Frederica.
This webpage and its content is the property of FMFK. All pictures, movies and/or medias shown on these pages has been allowed by its rightfull owners or has been official available material. If You find this is not the case, please contact us.
FREDERICIA MODELFLYVEKLUB
Formanden går forrest i det hårde arbejde, med et solidt tag i trillebøren
Et par billeder af etableringen af den nye flyveplads